„Ki itt belépsz, templomba lépsz be,

Szentség a munka és erő,

Ez a jövő nagy menedéke,

Embert egekbe emelő.

A munka a rend és a béke,

Az életünknek lelke ő.”

Juhász Gyula: A munkásotthon homlokára (1919 részlet)

Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház

100 éve a kultúra szolgálatában

A MUNKÁSOTTHON A CSEPELIEKÉ!

Tisztelt Látogatóink!

Kedves Csepeliek!

2020. december 28-án a Csepeli Munkásotthon Alapítvány kuratóriumi ülést tartott, melynek két fő napirendi pontja a következő volt:

1. Tájékoztató a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Munkásotthon Alapítvány között kialakítandó együttműködésről valamint új struktúra kialakításáról.

2. Személyi kérdések.

Ez év közepén, az előző kuratóriumi ülésen a tagok felhatalmazták a kuratóriumi elnököt és az intézményvezetőt, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot kerület polgármesterével és az alapítói jogok gyakorlójával. A közeledési és együttműködési szándék a felek részéről egyaránt fennállt, amit az alapítvány már tapasztalt a 100 éves évfordulóhoz nyújtott támogatás és közös ünneplés kapcsán, majd a kerületi augusztus 20-i ünnepségre is közösen készültünk, amit a pandémia sajnos felülírt. Továbbá az alapítói jogok gyakorlója december első felében az intézmény működési költségeire is folyósított támogatást, ami jelen helyzetben életmentő volt a művelődési ház számára. Nyilvánvaló, hogy egy méreteiben ilyen nagy intézménynek nem elegendőek az egyszeri támogatások, folyamatos, biztos háttérre is szüksége van. Kerületi és alapítványi érdek egyaránt, hogy szoros együttműködésben, kiegészítve az önkormányzat által működtetett művelődési házak munkáját, programjait, kihasználva a ház lehetőségeit, újból teljes kapacitással dolgozzunk, az itt élő lakosság fizikai és lelki szebbítése érdekében. Természetesen mindezekre a veszélyhelyzet elmúltával kerülhet sor, de addig is az előkészítő munkálatokat el kell végezni.

A kuratóriumi ülésen részt vett Borbély Lénárd polgármester úr és Vida István úr az alapítói jogok gyakorlójának képviseletében. A polgármester úr biztosította az alapítványt,

- hogy a kulturális élet fellendítéséhez segítséget fog adni az önkormányzat.

- Az intézményben működő művészeti-, és szabadidős csoportok tovább dolgozhatnak, a meglévő működési rendszer kiegészítéséhez szeretnének hozzájárulni.

- Hazakerülnek azok a művészeti együttesek, melyek a Csepeli Munkásotthon falai között jöttek létre és évtizedeken át itt tevékenykedtek.

- Politikamentességet kért és ígért,

- és az intézmény állagának javításához való hozzájárulást.

Mindezek fontosak és elengedhetetlenek a jövőre nézve.

Az elmúlt egy éves időszakot tekintve polgármester úr jószándékot sugárzott felénk és ami a legfontosabb, betartotta minden ígéretét. A bajban feltételek nélkül, egyedüliként kezet nyújtott felénk, azonban azt el kell fogadni, hogy aki a legtöbb segítséget nyújtja a működéshez az időbel nagyobb mértékben szeretne rálátással és hatással lenni az intézményi munkára. Támogatási kérelmet nyújtottunk be a fővárosi önkormányzathoz is, de azt különböző okokra hivatkozva elutasították, és írásbeli kérelmünket elutasította a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete is.

Az egyeztetéseken felmerült, hogy egy kuratóriumi helyet kér az önkormányzat, végül a kuratóriumi ülésen két tag nyújtotta be 2020. december 31-i hatállyal lemondását: Dr. Kiss Bálint Mihály és Kosik György. A leköszönő kuratóriumi tagoknak nem lehetünk eléggé hálásak az eddigi munkájukért, szívből köszönjük a sok-sok segítséget, kitartást, teherbírást. Bízunk benne, hogy továbbra is az intézmény barátai maradnak. Bölcsességüket igazolja, hogy belátták, a jelenlegi helyzetben a kuratóriumnak olyan összetétel kell, akik személye a működés és a külső-belső megújulás biztosítására, garancia. A vészjósló hangokra megnyugtatva közöljük, hogy nem politikusok kerülnek a kuratóriumba, hanem saját hivatással bíró, a Munkásotthon feladataihoz kapcsolható, köztiszteletben álló csepeli szakemberek. Név szerint Hierholczné Faragó Tünde a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák intézményvezetője és Molnár Krisztián a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója. A két jelöltet a kuratórium 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Az intézmény vezetése és munkatársi közössége változatlan, reményeink szerint idővel bűvülhet a jelenlegi létszám, mivel szükségünk lesz jó szakemberekre.

Az elkövetkező időszakban nagy szerepe lesz azoknak a szervezeteknek, melyek kulturális és közösségi munkát végeznek, hiszen az ember társas lény, most viszont hosszú ideje bezártságban kell élnie. Ha eljön az idő és újból kinyílnak a kapuk és a szívek, türelmes munkával, biztonságot sugározva közösen legyőzzük a pandémia okozta „rombolást”. Jelenleg ez a jövőnk legnagyobb kihívása és készen állunk rá.

Befejezésül megköszönjük mindazon magánszemélyek, szervezetek és cégek erkölcsi és anyagi támogatását, melyek segítséget nyújtottak a nehéz időkben. Szeretettel várjuk a jövőben is kedves látogatóinkat!

Budapest, 2020. december 30.

Nagy József a Csepeli Munkásotthon Alapítvány kuratóriumának elnöke

Takács Mónika intézményvezető


POPTÖRTÉNEI EMLÉKPONT lett intézményünk az NKA Hangfoglaló Program keretében!

http://poptortenetiemlekpont.hu/csepeli-munkasotthon-csmo

Az NKA Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogramja immár négy éve dolgozik egy „poptörténeti tanösvény” létrehozásán, amelynek keretében a könnyűzene történetének emblematikus helyszínein helyezik el emléktábláikat.

Az emléktábla megtekinthető a Munkásotthon aulájában!


Támogatóink: